Строите къща? Вижте това! Не коства нищо.

Стъпка 1

Изпратете ни плановете на вашата къща, приложете информация за енергийния клас на сградата и план на покрива.

Стъпка 2

Прегледайте офертата, включително проекта за отоплителна система и фотоволтаична инсталация.

Стъпка 3

Подпишете изготвеното споразумение и след това резервирайте удобна за вас дата за монтаж. Не забравяйте, че имате право да я промените и представената от нас оферта, тя е защитена с Гаранция за фиксирана цена в следващите 12 месеца.

Стъпка 4

Системите ще бъдат инсталирани от квалифицирани техници.

Стъпка 5

Насладете се на топъл дом, който не генерира разходи за отопление!