Всички желаещи, които желаят да придобият квалификация, даваща им право да инсталират отоплителни инсталации базирани на отоплителни фолиа и рогозки, са поканени на нашите обучения.

Ние предлагаме обучение за монтаж и квалификация.

КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗАНЧЕНО ТО?

Обученията могат да посещават хора, които:

  1. Имат основно професионално или еквивалентно образование в областта на монтажа на санитарно, енергийно, отоплително, охлаждащо или електрическо оборудване и инсталации.
  2. Искат да разширят обхвата на своите дейности чрез инсталиране или продажба на отоплителни инсталации.
  3. Искат да разширят знанията си в областта на електрическите отоплителни системи
  4. Искат да станат квалифицирани монтажисти на TERMOFOL

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е разделено на две части – теоретична и практическа

Теоретичната част на обучението обхваща информацията за разликите между продуктите на TERMOFOL, тяхната спецификация, възможния избор и проектирането на отоплителни системи.

Практическата част се състои в инсталирането на отоплителни системи. Бъдещите монтажисти ще научат как правилно да свързват и програмират терморегулаторите и как да избегнат грешки при инсталирането.

Броят на участниците е ограничен, поради което се изисква предварителна регистрация. За да кандидатствате за обучението, трябва да попълните формуляра, който можете да намерите в линка по-долу.