wysokosc-stawki-vat

Wysokość stawki VAT

Stawka podatku VAT przy usłudze wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz grzewczej

Wysokość podatku VAT w przypadku powyższych usług wymaga opodatkowania VAT stawką 23%, choć w niektórych przypadkach ustawodawca dopuścił możliwość stawki preferencyjnej w wysokości 8%. Determinantą jest tutaj powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego, w którym planowana jest instalacja.

Ustawowe przepisy w sprawie podatku VAT

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. usankcjonowano wysokość podatku VAT w przypadku różnych produktów. Przy instalacjach fotowoltaicznych albo grzewczych zastosowanie znajduje art. 41 ust. 12-12c ustawy, gdzie wyszczególniono, w jakich sytuacjach dopuszcza się stawkę preferencyjną 8%.

Powyższa stawka dotyczy budowy, remontów, termomodernizacji, modernizacji albo przebudowy obiektów budowlanych bądź też ich części, jeżeli objęto je wcześniej społecznym programem mieszkaniowym. Mianowicie, dotyczy to:

  • domów o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 albo
  • mieszkań o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2.

Interpretacja powyższego przepisu pozwala stwierdzić, że stawka preferencyjna VAT ma zastosowanie wyłącznie przy instalacji na prywatny użytek. Jest to wyłączny warunek przy zakupie instalacji grzewczych, ale istnieją dodatkowe warunki przy zakupie instalacji fotowoltaicznej.

Przepisy VAT w przypadku instalacji fotowoltaicznych

Stawka VAT w wysokości 8% dotyczy fotowoltaiki wyłącznie przy instalacji paneli słonecznych na dachu lub gruncie domu o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2.

W obecnym stanie prawnym należy jednak znać różną wysokość stawek VAT w przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne oraz grzewcze. Ewentualne pomyłki w rozliczeniu podatku mogą skutkować bowiem koniecznością dopłaty zaległej należności podatkowej lub dodatkowymi sankcjami karno-skarbowymi.

Stawka VAT w przypadku domów o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2

Mieszkańcy domów o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2 mogą liczyć na częściowe zastosowanie stawki preferencyjnej VAT liczącej 8%. W opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie w oparciu o to, jaka część budynku znajduje się we wskazanej ustawą powierzchni użytkowej. Ta część zostanie objęta podatkiem VAT w wysokości 8%. Część przekraczająca powierzchnię użytkową zostanie z kolei objęta podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zróżnicowanie przepisów podatkowych w przypadku korzystania z OZE w Polsce wymaga często skorzystania z pomocy ekspertów, aby osoba nie pomyliła się oraz aby mogła spełnić wszystkie wymogi prawne.

Stawka VAT dla instalacji których nabywcą jest firma

Instalacje grzewcze oraz fotowoltaiczne nabywane przez firmy w każdym przypadku są objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%.

jak-dziala-fotowoltaika

Jak działa fotowoltaika?

Urządzenia elektryczne potrzebują energii, aby móc działać. Prąd nie tylko można jednak kupować, ale można go także produkować samemu w oparciu o instalację fotowoltaiczną. Warto więc bliżej przyjrzeć się zagadnieniu, jak funkcjonuje taka instalacja.

Komponenty instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu komponentów, wśród których najważniejsze są panele fotowoltaiczne, popularnie nazywane panelami słonecznymi, jak również inwerter, czyli urządzenie przekształcające prąd stały w prąd zmienny dostępny w naszych gniazdkach. Panele mogą być z kolei zamontowane na dachu lub w gruncie. Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania instalacji, niezbędne są ponadto zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, dzięki którym instalacja jest chroniona przed przecięciami, ale również wyładowaniami elektrycznymi. Równie istotnym elementem zestawu fotowoltaicznego jest system montażowy, do którego można zamocować fizycznie same panele.

Co to jest bilansowanie?

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej użytkownik musi wymienić licznik na dwukierunkowy. W intencji zakładu energetycznego leży obowiązek bezpłatnej wymiany takiego licznika w terminie maksymalnym do 30 dni od dnia zgłoszenia mikroinstalacji. Zastosowaniem nowego licznika jest zliczanie energii wysyłanej do sieci, jak również energii pobieranej z sieci publicznej. Dzięki wyliczeniom obu tych wartości osoba nazywana prosumentem może rozliczyć się z zakładem energetycznym i ocenić, jakie nadwyżki energii udało jej się wyprodukować dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku, rozliczenie prosumenta z zakładem energetycznym ma charakter bezgotówkowy i jest zależne od wielkości samej instalacji fotowoltaicznej. Przy zużywaniu całej energii na bieżące potrzeby użytkownik zyskuje najwięcej, ponieważ ma prawo wykorzystać dokładnie 100% wyprodukowanej energii. Z kolei wprowadzając ją do sieci celem „magazynowania” prosument ma następujące zniżki:

  • 0,8 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (przy instalacji do 10 kW),
  • 0,7 kWh za każdą wyprodukowaną 1 kWh energii (przy instalacji do 50 kW).

Bilansowanie pozwala zatem, aby wyprodukowane w miesiącach letnich nadwyżki energii mogły posłużyć również do ogrzewania mieszkania w miesiącach zimowo-wiosennych. Użytkownik może skorzystać z nadwyżki energii w okresie 365 dni od dnia wprowadzenia tej nadwyżki do sieci energetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna a zmiany w aktualnej instalacji elektrycznej

Konieczne jest przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej już instalacji elektrycznej zamontowanej w budynku. Jeśli stan tej ostatniej jest dobry, nie są wymagane istotne zmiany czy modyfikacje, które narażałyby użytkownika na rosnące koszty. Z kolei w sytuacji, gdy osoba jest dopiero na etapie budowy domu, to warto uwzględnić już wtedy pewne projekty związane z fotowoltaiką. Precyzyjny wybór miejsca montażu inwertera, licznika, czy zabezpieczeń AC/DC, a także umieszczenie falownika blisko głównej rozdzielnicy budynku, to podstawy dobrego projektu na potrzeby efektywnego zastosowania późniejszej instalacji fotowoltaicznej w praktyce. Dobrym rozwiązaniem jest tu kontakt ze specjalistami z naszej firmy. TERMOFOL oferuje profesjonalną, kompleksową realizację systemów fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna – sposób działania

Instalacja fotowoltaiczna działa, ponieważ ogniwa krzemowe zamieniają padające promienie słoneczne na energię elektryczną która jest przekazywana do sieci. Dostęp do światła słonecznego jest tutaj niezbędnym warunkiem prawidłowego działania instalacji. Sposób działania jest zatem prosty i zrozumiały dla większości użytkowników.

Koszty wdrożenia instalacji fotowoltaicznej

Nie ma jednej gotowej odpowiedzi na temat pełnego kosztu instalacji. Koszt zależy od wielu uwarunkowań. Najważniejszym jest sam rozmiar systemu, czyli przewidziana moc instalacji. Jest ona dopasowywana do prognozowanego rocznego zapotrzebowania domu na energię elektryczną. Ważnymi elementami przy cenie instalacji paneli PV są rodzaj komponentów, miejsce montażu instalacji, aktualny sposób pokrycia dachu, czy przyjęty przez indywidualnego użytkownika sposób finansowania inwestycji.

Obliczenie mocy instalacji dla mojego domu

Użytkownik może względnie łatwo ocenić, jaką moc powinna mieć instalacja fotowoltaiczna w przypadku jego domu. Samodzielne obliczenia można skonfrontować z pomocą doradcy energetycznego, który wykona dokładny kosztorys zapotrzebowania na energię elektryczną w skali roku kalendarzowego. Skontaktuj się z nami – pamiętaj, że audyt energetyczny jest zawsze darmowy.

Zasób słoneczny

Potencjał energii Słońca jest nieograniczony. Wystarczy 18 dni słonecznych w roku, aby zrównać potencjał energetyczny wszystkich ziemskich zasobów ropy, gazu i węgla. Uśredniony dla całej powierzchni Ziemi codzienny pobór zasobu słonecznego to 4,2 kWh energii w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy, co jest równowartością bliską ekwiwalentowi energetycznemu około baryłki ropy rocznie (159 litrów). Najwięcej energii otrzymują tereny pustynne, gdzie zachmurzenie jest niewielkie, a powietrze suche – ponad 6 kWh dziennie w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy.