От началото на своята дейност нашата компания е ангажирана с делата на местната общност.
Примери за такива дейности включват:

  • Спонсориране на хокеен клуб
  • Спонсориране на спортни събития
  • Помощ за фондации и сдружения
  • Помощ за физически лица
  • Осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд