dofinansowania-dla-rolników

Dofinansowania dla rolników

Niemal milion zł dla pojedynczego rolnika na rozwój energii odnawialnej

Polscy rolnicy uzyskali możliwość zdobycia dopłat na inwestycje w instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska.

Przy zakupie instalacji do 50 kW beneficjenci mają szansę rozliczenia się jak prosumenci. Uczestnik może uzyskać dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 800 tys. zł. Pomoc jest następstwem zaangażowania nowego programu rządowego NFOŚiGW w postaci programu Agroenergia. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma więc więcej korzyści i jest wspierane przez państwo. Przykładowe cele dofinansowane ze środków publicznych to budowa paneli słonecznych, wsparcie energetyki wodnej, budowa wiatraków, czy biogazowni.

Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie maksymalnie 40% wartości całej inwestycji, do kwoty 800 tys. zł. Dodatkowym celem programu Agroenergia jest zachęcenie do gromadzenia energii i sprzyjanie samowystarczalności energetycznej rolników w przyszłości. Odnawialne źródła energii nie tylko skutkują zwiększeniem zysków gospodarstw rolnych, ale również pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału biomasy. Wsie są obecnie narażone najbardziej na spadki napięcia energetycznego, co widać w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Łączny budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, a 40% to wartość dotacji bezzwrotnych, natomiast 60% to zwrotne formy finansowania.

Comments are closed.