03_termofol_6702_furniture_mata0000

Ogrzewanie elektryczne – czy naprawdę się opłaca?

W związku z rozwojem budownictwa niskoenergetycznego oraz pasywnego indywidualni inwestorzy zaczęli dostrzegać coraz niższą efektywność tradycyjnych hydraulicznych systemów grzewczych pracujących dzięki piecom i połączonym z nimi funkcjonalnie grzejnikom lub wodnym ogrzewaniem w podłodze. Systematycznie rosną przy tym koszty eksploatacji i wytwarzania energii przez takie systemy grzewcze. Koszty inwestycyjne wynikające ze skomplikowania ww. systemów oraz mnogość formalności sprawiają, że inwestycja w tradycyjne źródło ciepła jest nieopłacalna.

Rzeczywiste koszty ogrzewania domu energią elektryczną

Powyższe zagadnienie przez lata miało wskazywać na wysokie koszty ogrzewania domu energią elektryczną. Co prawda używanie konwektorowych grzejników ściennych oraz grzejników olejowych zasilanych energią elektryczną rzeczywiście rodzi wysokie koszty, ale istnieje tutaj pewna alternatywa. Mianowicie, elektryczny system grzewczy TERMOFOL umożliwia zachowanie wysokiej wydajności energetycznej do ogrzewaniu domu zużywając jednocześnie nawet do 50% energii w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych zasilanych energią elektryczną. Niższe rachunki są następstwem kilku faktów:

  1. Budynki wznoszone w standardach NF15 czy NF40 nie potrzebują już tak dużo energii, jak budynki słabo ocieplone, wznoszone kilka dekad temu. Mimo, że ogrzewanie energią elektryczną jest zasadniczo droższe w przeliczeniu na 1kW od energii z innych źródeł, to jednak zyskuje dla inwestora rację ekonomiczną. Roczne zużycie energii przez budynki wznoszone w nowych standardach cechuje się bowiem znacznie mniejszą ilością, gwarantując optymalizację kosztów rachunków za prąd.
  2. Tradycyjne ogrzewanie w formie konwekcyjnej nie zapobiega licznym stratom ciepła. Transfer energii cieplnej z paliwa stałego lub gazowego do nośnika ciepła w postaci wody grzewczej w instalacji, jak również dystrybucja tak powstałego ciepła w formie obiegu wody w instalacji, wiążą się z dużymi stratami cieplnymi. Grzejniki nie ogrzewają przy tym równomiernie pomieszczenia (wyższa temperatura jest pod stropem, a niższa na najbardziej odczuwalnym przez człowieka poziomie 1-1,5m). Zmniejsza to komfort mieszkańców. Pośrednim następstwem jest też zjawisko konwekcji, które wzbija kurz z podłogi.
  3. System TERMOFOL cechuje przy tym najwyższa rynkowa sprawność systemu grzewczego (sięgająca 100% zamiany energii elektrycznej w ciepło) oraz niska bezwładność systemu osiągnięta na skutek precyzyjnego sterowania czasowego i strefowego przy wykorzystaniu termostatów. Wdrożenie inteligentnych algorytmów sterujących pozwala zmniejszyć koszty o 1/4, przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnej wydajności systemu i komfortu mieszkańcom nawet wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu byłaby nisza o 3°C niż gdyby pomieszczenie było ogrzewane tradycyjnym systemem konwekcyjnym. Co więcej, inwestorzy coraz częściej decydują się na zamontowanie paneli słonecznych i korzystania z darmowego źródła energii słonecznej, dzięki temu możemy czerpać z wytworzonej przez siebie energii na potrzeby optymalnego ogrzewania domu.

Wybierając system grzewczy TERMOFOL nie ponosisz kosztów inwestycyjnych związanych z budową przyłącza, komina oraz kotłowni. W czasie eksploatacji systemu nie wymagane są kosztowne przeglądy serwisowe. Reasumując, w przypadku wyboru systemu grzewczego w trakcie budowy nowego domu, należy wykonać kalkulację kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych na przestrzeni 25 lub 30 lat.

Comments are closed.