Политика на поверителност

Политика на поверителност

Политика за поверителност

Политиката за поверителност описва принципите на нашата обработка на информация за вас, включително лични данни и бисквитки, т. нар. бисквитки.

1. Обща информация

Тази политика се прилага за уебсайта, работещ на url адрес: www.termofol.bg

Оператор на уебсайта и администратор на лични данни е: Форесткам ЕООД, ул. Стара планина 12, Троян 5600, България

Електронен адрес на оператора: info@termofol.bg

Операторът е Администратор на Вашите лични данни по отношение на данните, предоставени доброволно на Уебсайта.

Уебсайтът използва лични данни за следните цели:

Отправяне на запитвания чрез формата

Представяне на оферта или информация

Уебсайтът изпълнява функциите за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:

Чрез доброволно въвеждане на данни във формуляри, които се въвеждат в системите на Оператора.

Чрез запазване на бисквитки на крайни устройства (т.нар. „бисквитки“).

2. Избрани методи за защита на данните, използвани от Оператора

Местата за влизане и въвеждане на лични данни са защитени в предавателния слой (SSL сертификат). Благодарение на това личните данни и данните за вход, въведени на уебсайта, са криптирани на компютъра на потребителя и могат да бъдат прочетени само на целевия сървър.

Потребителските пароли се съхраняват в хеширана форма. Функцията за хеширане работи в една посока - невъзможно е да се обърне нейната работа, което в момента е модерният стандарт за съхранение на потребителски пароли.

Операторът периодично променя административните си пароли.

С цел защита на данните, Операторът редовно прави резервни копия.

Важен елемент от защитата на данните е редовното актуализиране на целия софтуер, използван от Оператора за обработка на лични данни, което по-специално означава редовно актуализиране на програмните компоненти.

3. Хостинг

Уеб сайтът се хоства (технически се поддържа) на сървърите на оператора: superhosting.bg

4. Вашите права и допълнителна информация за това как се използват вашите данни

В някои ситуации Администраторът има право да прехвърли Вашите лични данни на други получатели, ако това е необходимо за изпълнение на сключения с Вас договор или за изпълнение на задълженията, наложени на Администратора. Това се отнася за следните целеви групи:

упълномощени служители и сътрудници, които използват данни за постигане целта на уебсайта

Вашите лични данни, обработвани от Администратора не по-дълго от необходимото за извършване на свързани дейности, посочени в отделни разпоредби (напр. относно счетоводството). По отношение на маркетинговите данни данните няма да бъдат обработвани за повече от 3 години.

Имате право да поискате от Администратора:

достъп до лични данни, свързани с Вас,

техните корекции,

изтриване,

ограничения за обработка,

и пренос на данни.

Имате право да възразите срещу обработването, посочено в точка 3.3 в) срещу обработването на лични данни за целите на преследване на законно обосновани интереси, преследвани от Администратора, включително профилиране, но правото на възражение няма да бъде възможно, ако има валидни правно обосновани основания за обработка, интереси, права и свободи, които имат предимство пред вас, по-специално установяването, упражняването или защитата на искове.

Срещу действията на Администратора можете да подадете жалба до Председателя на Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за работата на уебсайта.

Спрямо Вас могат да бъдат предприети дейности, включващи автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, с цел предоставяне на услуги по сключения договор и с цел осъществяване на директен маркетинг от страна на Администратора.

Личните данни не се прехвърлят от трети държави по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни. Това означава, че не ги изпращаме извън Европейския съюз.

5. Информация във формуляри

Уебсайтът събира информация, предоставена доброволно от потребителя, включително лични данни, ако са предоставени.

Уебсайтът може да запазва информация за параметрите на връзката (клеймо за време, IP адрес).

В някои случаи уебсайтът може да запази информация, която улеснява свързването на данните във формуляра с имейл адреса на потребителя, който попълва формуляра. В този случай имейл адресът на потребителя се появява в URL адреса на страницата, съдържаща формуляра.

Предоставените във формуляра данни се обработват за целите, произтичащи от функцията на конкретен формуляр, напр. за обработка на заявка за услуга или търговски контакт, регистриране на услуги и т.н. Всеки път контекстът и описанието на формуляра ясно информират за какво се използва.

6. Администраторски регистрационни файлове

Информацията за поведението на потребителите на уебсайта може да бъде обект на регистриране. Тези данни се използват за администриране на уебсайта.

7. Важни маркетингови техники

Операторът използва статистически анализ на трафика на уебсайта чрез Google Analytics (Google Inc., базиран в САЩ). Операторът не прехвърля лични данни на оператора на тази услуга, а само анонимна информация. Услугата се основава на използването на бисквитки от страна на потребителя устройство. По отношение на информацията за потребителските предпочитания, събрана от рекламната мрежа на Google, потребителят може да преглежда и редактира информация, получена от бисквитки, като използва инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Информация за бисквитките

Сайтът използва бисквитки.

Бисквитките (т.нар. „бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на уебсайтовете на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Субектът, който поставя бисквитки на крайното устройство на потребителя на уебсайта и получава достъп до тях, е операторът на уебсайта.

Бисквитките се използват за следните цели:

поддържане на сесията на потребителя на уебсайта (след влизане), благодарение на което потребителят не трябва да въвежда повторно данните за вход и парола на всяка подстраница на уебсайта;

постигане на целите, посочени по-горе в раздела „Важни маркетингови техники“;

Уебсайтът използва два основни вида бисквитки: „сесийни бисквитки“ и „постоянни бисквитки“. „Сесийните“ бисквитки са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на потребителя до излизане, напускане на уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузъра). „Постоянните“ бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за времето, посочено в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити от Потребителя.

Софтуерът за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър) обикновено позволява по подразбиране да се съхраняват бисквитки на крайното устройство на потребителя. Потребителите на уебсайта могат да променят настройките в това отношение. Уеб браузърът ви позволява да изтриете бисквитки. Възможно е също автоматично блокиране на бисквитките. Подробна информация по този въпрос можете да намерите в помощта или документацията на вашия уеб браузър.

Ограниченията върху използването на бисквитки може да повлияят на някои от функционалностите, налични на уебсайта.

Бисквитките, поставени на крайното устройство на потребителя на уебсайта, могат също да се използват от субекти, които си сътрудничат с оператора на уебсайта, по-специално следните компании: Google (Google Inc. базирана в САЩ), Facebook (Facebook Inc. базирана в САЩ), Twitter ( Twitter Inc. със седалище в САЩ).

9. Управление на бисквитки – как да изразите и оттеглите съгласието на практика?

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си. Запазваме си, че деактивирането на използването на бисквитки, необходими за процесите на удостоверяване, сигурността, поддържането на потребителските предпочитания, може да затрудни и в екстремни случаи може да попречи на използването на уебсайтове.

 

За да управлявате настройките на бисквитките, изберете уеб браузъра, който използвате, от списъка по-долу и следвайте инструкциите:

 

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Мобилни устройства:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone